05923696-n 'the idea of something that is perfect';
Albanian ideal
Arabic مِثال أعْلى , مثل أعْلى
Catalan ideal
Greek ιδεώδες , ιδέα , ιδανικό
English ideal7 ( )
Basque ideal
Finnish ihanne
French idéal
Croatian ideal
Indonesian sejati , idaman , impian , suci , cita-cita
Italian ideale
Japanese 理想
Lithuanian idealas
Dutch wensdroom , ideaalbeeld , ideaal , droombeeld , droom
Romanian ideal
Slovak ideál
Slovene ideal
Spanish ideal
Swedish ideal
Thai อุดมคติ
Malaysian sejati , idaman , impian , suci , cita-cita
Definitions
Greek
οτιδήποτε θεωρείται από κάθε άποψη τέλειο και ολοκληρωμένο και αποτελεί πρότυπο μιμήσεως ή αντικείμενο επιδιώξεως
Romanian
Scopul suprem spre care se îndreaptă în mod conștient și metodic năzuințele și activitatea creatoare umană în toate domeniile ei, gradul cel mai înalt și mai greu de ajuns al perfecțiunii într-o direcție
Japanese
あることについての完璧な考え; 人が達成したいと思うもの
English
the idea of something that is perfect; something that one hopes to attain
Italian
una idea giudicata perfetta
Albanian
Qëllim i lartë, që mbështetet në bindjen dhe që përbën pikësynimin kryesor të dëshirave, të veprimtarisë e të përpjekjeve të një njeriu, të një grupi njerëzish, të një klase, të një partie etj.; qëllimi më i lartë, që udhëheq luftën, punën dhe gjithë veprimtarinë e dikujt
Relations
Hyponym: criterion ego_ideal exemplar paragon value
Hypernym: idea
Semantic Field: cognitionn
External Links

SUMO: ⊂ SubjectiveAssessmentAttribute

TempoWN: (Past: 0.000; Present: 0.001; Future: 0.568)

SentiWN: (+0.00 -0.00) MLSentiCon: (+0.25 -0.25)


Langs:

(0.08562 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>