05869584-n 'all of something including all its component elements or parts';
Albanian gjithë
Arabic كُلّ تام , وَحْدَة كامِلَة , كُل , جَمِيع
Catalan totalitat , tot
Greek σύνολο , όλο , ενότητα
English whole8 ()
Basque oso , osotasun
Finnish kokonaisuus
French totalité , tout , ensemble
Croatian potpunost , cjelina , ukupnost
Indonesian semuanya , keseluruhan
Italian intero , complesso , insieme
Japanese 総べて , , 全て , 全体 , 凡て , 一切 , 総て , 全部
Lithuanian visuma , visybė
Dutch totaliteit , geheel , alles , gemeen , algemeen
Polish całość
Portuguese totalidade
Chinese (traditional) 全部 , , , 悉皆 , 滿 , 整體 ,
Romanian întreg , tot
Slovak celok
Slovene celota
Spanish totalidad , todo
Malaysian semuanya , keseluruhan
Definitions
Greek
πρόσωπα ή πράγματα μαζί που αποτελούν ένα όλον
Romanian
un lucru în totalitatea lui
Japanese
すべての構成要素や部品を含むすべて ― 全体として考慮されるヨーロッパ; アメリカ文学全体
English
all of something including all its component elements or parts ― Europe considered as a whole; the whole of American literature
Italian
gruppo di più cose o elementi unite a formare un tutto
Albanian
Që është në tërësinë e tij, pa i hequr a pa i përjashtuar asnjë pjesë, pa lënë jashtë asgjë; që i përfshin së bashku tërë sendet, qeniet a dukuritë e njëjta, të cilat përbëjnë një sasi a shumicë; tërë ― gjithë literatura shqiptare
Relations
Hyponym: complex compound unit
Hypernym: concept
Meronym–Part: part
Semantic Field: cognitionn
External Links

SUMO: ⊂ UnitOfMeasure

TempoWN: (Past: 0.000; Present: 0.014; Future: 0.000)

SentiWN: (+0.00 -0.00) MLSentiCon: (+0.12 -0.00)


Langs:

(0.09379 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>