05024254-n 'the property of a body that causes it to have weight in a gravitational field';
Albanian masë
Arabic كُثْلة
Catalan massa
Greek μάζα
English mass35
Basque masa
Finnish massa
French masse
Galician masa
Croatian masa
Indonesian jisim , massa , bongkah
Italian massa
Japanese 質量
Lithuanian masė
Polish masa
Portuguese peso
Romanian masă
Slovak hmotnosť
Slovene masa
Spanish masa
Thai มวล
Malaysian secara besar-besaran , jisim , massa , bongkah
Definitions
Greek
η ιδιότητα ενός σώματος να έχει βάρος σε συνθήκες βαρύτητας
Romanian
Cantitatea de materie a unui corp considerată ca o mărime caracteristică (în raport cu volumul)
Japanese
重力場において、物体が重量をもつ起因となる物体の特性
English
the property of a body that causes it to have weight in a gravitational field
Italian
quantita' di materia che costituisce un corpo; quantità di materia presente in un corpo
Albanian
Shtypja, që shtron një trup mbi një tjetër për shkak të forcës tërheqëse të Tokës, të masës dhe të vetive të lëndës që e përbën atë trup; veti e përhershme e trupave që bien poshtë për shkak të rëndesës
Relations
Hyponym: atomic_mass biomass body bulk critical_mass gravitational_mass inertial_mass mass_defect mass_energy molecular_weight relativistic_mass rest_mass
Hypernym: fundamental_quantity physical_property
Semantic Field: attributen
External Links

SUMO: = MassMeasure

TempoWN: (Past: 0.000; Present: 0.046; Future: 0.000)

SentiWN: (+0.00 -0.00) MLSentiCon: (+0.12 -0.12)


Langs:

(0.08583 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>