04907269-n 'the trait of being hard to influence or control';
Albanian kokëshkëmb , kokëfortë
Arabic عِناد , صلابة , لجاجة
Greek ανυπακοή
English intractability ( ) , intractableness ()
Finnish hankaluus , vastahakoisuus
Croatian neukrotivost , tvrdoglavost , nepokornost , nesavladivost
Indonesian kedegilan
Italian riottosità , indocilità
Dutch eigenzinnigheid
Polish niepodatność
Slovak nepoddajnosť , svojhlavosť , zatvrdnutosť
Slovene podivjanost , neukrotljivost
Malaysian kedegilan
Definitions
Romanian
caracteristica de a fi greu de influențat sau controlat
Japanese
影響を及ぼしたり、制御したりすることが困難なこと
Albanian
Që mendon e vepron sipas kokës së vet, pa pyetur asnjeri; që qëndron me këmbëngulje në mendimin e vet, megjithëse s'ka të drejtë; që nuk ka arsye, që nuk bindet; që është karakteristik për një njeri me tipare të tilla
Greek
άρνηση για συμμόρφωση προς υποδείξεις ή εντολές άλλων
English
the trait of being hard to influence or control
Relations
Hyponym: balkiness defiance disobedience refractoriness stubbornness unruliness wildness
Hypernym: trait
Antonym: tractability
Semantic Field: attributen
External Links

SUMO: ⊂ TraitAttribute

TempoWN: (Past: 0.000; Present: 0.119; Future: 0.000)

SentiWN: (+0.00 -0.12) MLSentiCon: (+0.38 -0.25)


Langs:

(0.07764 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>