04898087-n 'social deportment';
Albanian sjellje
Arabic طِباع , سُلُوك
Catalan formes , modals , maneres
Greek αγωγή , τρόποι συμπεριφοράς
English manners5
Basque portaera , jokamolde , manera
Finnish käytöstavat
Croatian ponašanje , manire , bonton
Italian modo , educazione
Japanese 折屈 , 風儀 , おり屈み , , 行儀作法 , 折り屈み , 礼節 , 礼義 , 礼法 , 礼儀 , 礼式 , マナー , 行義作法 , 行儀 , 作法 , エチケット , 式法 , 折りかがみ , 俎豆
Polish maniery
Romanian ținută , manieră
Slovene manire
Definitions
Romanian
(La pl.) Mod de a se comporta sau de a se prezenta în societate
Japanese
人前での態度 ― 彼は、ブタのような行儀
Albanian
Mënyra si vepron njeriu në jetë, në shoqëri, në shkollë etj.; qëndrimi në marrëdhënie me të tjerët ose kundrejt detyrave e në rrethana të caktuara ― ai kishte një sjellje si kafshë
Greek
ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ένα άτομο, από την άποψη της τήρησης ή όχι των κανόνων που επιβάλλει η ευγένεια, στις κοινωνικές σχέσεις του
English
social deportment ― he has the manners of a pig
Relations
Hypernym: demeanor
Domain–Usage: plural
Semantic Field: attributen
External Links

SUMO: ⊂ TraitAttribute

TempoWN: (Past: 0.000; Present: 0.027; Future: 0.000)

SentiWN: (+0.00 -0.00) MLSentiCon: (+0.12 -0.00)


Langs:

(0.09328 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>