04263614-n 'a facility where something is available';
Albanian burim
Arabic يَنْبُوع , مصْدر
Catalan canal
Danish kilde
Greek πηγή
English source8 ()
Finnish lähde
French source
Croatian izvor
Italian fonte
Japanese もと ,
Nynorsk kjelde
Bokmål kilde
Portuguese origem , fonte
Chinese (traditional) , 管道
Romanian izvor , sursă
Slovak prameň , zdroj
Slovene vir
Spanish canal , fuente
Definitions
Romanian
Loc unde se produce, unde se poate găsi sau de unde se propagă ceva
Japanese
何かが利用できる施設
Albanian
një lehtësim ku diçka është e disponueshme;Shkaku a shtysa që sjell diçka, sendi a dukuria që ngjall a që nxit një ndjenjë, që sjell një pasojë etj
Greek
εγκαταστάσεις ή σημείο από το οποίο προέρχεται κάτι
English
a facility where something is available
Relations
Hyponym: golconda goldmine
Hypernym: facility
Semantic Field: artifactn
External Links

SUMO: ⊂ StationaryArtifact

TempoWN: (Past: 0.001; Present: 0.689; Future: 0.001)

SentiWN: (+0.00 -0.00) MLSentiCon: (+0.25 -0.00)


Langs:

(0.08601 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>