03770316-n 'building where the business of a government department is transacted';
Albanian ministri
Arabic وِزَارَة , وَزَارَة
Catalan ministeri
Chinese (simplified) 部办公楼
Greek υπουργείο
English ministry1
Basque ministerio
Finnish ministeriö
French ministère
Croatian ministarstvo
Indonesian kementerian
Italian ministero
Japanese 省の庁舎 , 省の建物 , 庁舎
Dutch ministerie
Polish ministerstwo
Portuguese edifícios ministeriais , ministério , edifício ministerial
Romanian minister
Slovene ministrstvo
Spanish ministerio
Thai ตึกกระทรวง , อาคารสำนักงานกระทรวง
Malaysian kementerian
Definitions
Greek
το κτήριο στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες ενός υπουργείου
Romanian
clădirea în care își desfășoară activitatea organul central al administrației de stat care conduce o anumită ramură a activității statului și care este condus de un ministru.
Japanese
政府の省の仕事が行われる建物
English
building where the business of a government department is transacted
Italian
edificio nel quale ha sede un ministero
Albanian
Organ qendror i administratës shtetërore, që drejton veprimtarinë në një fushë të caktuar të ekonomisë, të kulturës, të mbrojtjes etj. dhe që ka në krye një anëtar të Këshillit të Ministrave; ndërtesa e këtij organi
Relations
Hypernym: building
Semantic Field: artifactn
External Links

SUMO: ⊂ Building

TempoWN: (Past: 0.000; Present: 0.005; Future: 0.000)

SentiWN: (+0.00 -0.00) MLSentiCon: (+0.00 -0.00)


Langs:

(0.08310 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>