03700963-n 'a device for overcoming resistance at one point by applying force at some other point';
Albanian mekanizëm i thjeshtë , makanizëm
Arabic آلات بَسِيطَة
Catalan màquina
Chinese (simplified) 机械装置 , 简单机械装置
Greek μηχανισμός
English machine1 , simple machine
Basque makina sinple
Finnish yksinkertainen kone , kone
French machine , machine simple
Croatian jednostavni stroj , jednostavna naprava , alat
Indonesian sistem , radas , jentera , mesin
Japanese 単純機械 , 単一機械
Polish maszyna prosta
Portuguese Máquinas Simples , Máquina simples , máquina
Romanian pârghie
Slovak zariadenie , jednoduché zariadenie , prístroj
Slovene preprost stroj , stroj
Spanish máquina
Thai เครื่องผ่อนแรง
Malaysian sistem , mesin , radas , jentera
Definitions
Romanian
dispozitiv care preia forța de rezistență dintr-un punct aplicând o forță în alt punct
Japanese
別の点に力を加えることによって一つの点で抵抗を克服できるような装置
Albanian
Tërësi veglash që përbëjnë një makinë, një aparat etj. ose një pjesë të tyre, me një ndërtim të brendshëm e me lidhje të tillë që të vënë në lëvizje njëra-tjetrën; ndërtimi i brendshëm i një makine, i një aparati etj. dhe mënyra si punon.
Greek
μία μηχανή με την οποία αντιμετωπίζεται η αντίσταση σε ένα σημείο με την εφαρμογή δύναμης σε κάποιο άλλο σημείο
English
a device for overcoming resistance at one point by applying force at some other point
Relations
Hyponym: inclined_plane lever pulley wheel
Hypernym: mechanical_device
Semantic Field: artifactn
External Links

SUMO: ⊂ Device

TempoWN: (Past: 0.000; Present: 0.000; Future: 0.005)

SentiWN: (+0.00 -0.00) MLSentiCon: (+0.25 -0.00)


Langs:

(0.07904 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>