02796623-n 'a structure or object that impedes free movement';
Albanian gardh
Arabic سدّ , حاجِز
Catalan obstacle , barrera
Chinese (simplified) 障碍
Greek εμπόδιο
English barrier4
Basque hesi , barrera
Finnish aita , puomi , portti , este
French entrave , barrière
Galician barreira , obstáculo , atranco
Croatian pregrada , barijera , brana
Indonesian palang , halangan , sawar , penghalang , rintangan , perintang , sekatan , penyekat , rebat
Italian impedimento , transenna , sbarramento , ostacolo , barriera
Japanese 障壁 , バリアー , 関門 , 関所 , バリア
Lithuanian užtvara , kliūtis , barjeras
Dutch versperring , barrière
Polish szlaban
Portuguese obstáculo , barreira
Romanian barieră
Slovak zábrana , prekážka , priehrada , hrádza , bariéra , zátarasa
Slovene pregrada , ovira , bariera , zapornica , zapora
Spanish barrera , obstáculo
Thai ที่กั้น
Malaysian palang , penghalang , halangan , rintangan , perintang , sekatan , rebat , penyekat , sawar
Definitions
Greek
κάθε πράγμα, φυσικό ή τεχνητό, που εμποδίζει, δυσκολεύει ή απαγορεύει μια πορεία, μια κίνηση
Romanian
obiect care reprezintă o piedică în calea mișcării libere.
Japanese
自由な運動を妨げる構造または物体
English
a structure or object that impedes free movement
Italian
ostacolo, impedimento; qualcosa (materiale) che impedisce o intralcia
Albanian
Thurimë e bërë me purteka, me thupra a me driza rreth e përqark një kopshti, një are, një oborri etj. Gardh mbrojtës. Gardh i lartë (i ulët). Gardh i thatë gardh me ferra a me degë të prera. Gardh çift gardh me dy thurima, të mbushura në mes tyre me dhe, në një faqe të pjerrët për ta mbrojtur këtë nga gërryerjet; gardh i dyfishtë. Gardh tek gardh që bëhet vetëm nga një thurimë drizash, ferrash, telash etj.
Relations
Hyponym: bannister barricade breakwater bulwark crash_barrier dam fence fender grate hurdle movable_barrier railing revetment roadblock starting_gate
Hypernym: obstruction
Semantic Field: artifactn
External Links

SUMO: = Barrier

TempoWN: (Past: 0.000; Present: 0.005; Future: 0.000)

SentiWN: (+0.00 -0.00) MLSentiCon: (+0.25 -0.12)


Langs:

(0.08034 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>