15140405-n 'the period during which something is functional (as between birth and death)';
Albanian jetë , jetëgjatësi
Arabic عُمْر , حياة , مُدّة حياة , فتْرة حياة
Catalan vida
Greek ζωή , διάρκεια ζωής
English life22 () , lifetime2 , life-time , lifespan
Basque bizi , bizitza
Farsi عمر
Finnish kestoaika , elinaika , elinikä , käyttöikä , elämä
French durée de vie
Galician vida
Croatian trajanje , život , vrijednosna dob , rok trajanja , životni vijek
Indonesian tempoh , kehidupan , hayat , hidup , takdir
Italian vita
Japanese 一生涯 , 耐久年数 , 終年 , 耐用年数 , 一代 , 生存期間 , 寿命 , 命数 , 一期 , 一生 , 一世 , 畢生 , 生涯 , ライフ , 人生
Lithuanian gyvavimo laikas , gyvenimo trukmė , gyvenimas
Dutch levenslang , leven , levensduur , leeftijd
Polish życie
Portuguese vida , duração de uma vida
Chinese (traditional) 生平 , 人生 , , 一生
Romanian duratădeviață
Slovak život , životnosť , doba existencie , čas života
Slovene življenje , življenjska doba
Spanish vida
Swedish livstid
Thai ช่วงอายุ
Malaysian tempoh , kehidupan , hayat , hidup , takdir
Definitions
Romanian
Timp cuprins între nașterea și moartea cuiva sau perioada în care ceva este funcțional
Japanese
(誕生と死の間のように)何かが機能している期間 ― その電池の寿命は短い; 彼は、長くて幸せな人生を送った
Albanian
Koha sa zgjat jeta e një njeriu a e një qenieje tjetër të gjallë ose e një sendi a diçka tjetër ― bateria ka një jetëgjatësi të vogël; ai jetoi një jetë të gjatë dhe të lumtur
Greek
η περίοδος κατά την οποία κάτι λειτουργεί (όπως μεταξύ της γέννησης και του θανάτου)
English
the period during which something is functional (as between birth and death) ― the battery had a short life; he lived a long and happy life
Relations
Hyponym: afterlife
Hypernym: time_period
Meronym–Part: age birth death time_of_life
Semantic Field: timen
External Links

SUMO: ⊂ TimeInterval

TempoWN: (Past: 0.001; Present: 0.459; Future: 0.000)

SentiWN: (+0.00 -0.00) MLSentiCon: (+0.00 -0.00)


Langs:

(0.08863 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>