05652593-n 'the capability of conscious choice and decision and intention';
Albanian vullnet
Bulgarian воля
Catalan voluntat , volició
Chinese (simplified) 意志 , 意志力 , 决心 , 决断力
Danish vilje
Greek θέληση
English will11 () , volition1 ()
Basque nahimen , borondate , nahi
Farsi خواست , اراده
Finnish tahtominen , tahto
French vouloir , volonté , testament , volition
Hebrew רָצוֹן
Croatian htijenje , volja
Indonesian kehendak , hajat , hasrat , kerelaan
Icelandic viljastyrkur , hugur , vild , vilji
Italian volontà , arbitrio , volere
Japanese 意志 , 意力
Dutch wilskracht , wil
Nynorsk vilje
Bokmål vilje
Polish ochota , chęć , melodia , wola , apetyt , chcenie
Portuguese vontade
Romanian voie , voință , vrere
Slovene hotenje , volja
Spanish voluntad , volición
Swedish vilja
Thai การตัดสินใจ
Malaysian kehendak , hajat , hasrat , kerelaan
Definitions
Greek
η ψυχική διάθεση απέναντι σε κάποιον ή κάτι
Romanian
Funcție psihică caracterizată prin orientarea conștientă a omului spre realizarea unor scopuri și prin efortul depus pentru atingerea lor
Japanese
意識的な選択や決定や腹積もりを行う素質 ― 「彼らの決断力の発揮をわれわれは反乱と解釈した」――ジョージ・メレディス
English
the capability of conscious choice and decision and intention ― the exercise of their volition we construe as revolt- George Meredith
Italian
manifestazione consapevole dei propri desideri ― nel rispetto del loro volere
Albanian
Aftësia që ka njeriu si veti të brendshme dhe këmbëngulja e tij për të arritur një qëllim a synim të caktuar, për të plotësuar një dëshirë ose për të kapërcyer vështirësitë e pengesat me përpjekje të vetëdijshme, me vendosmëri, me durim etj ― njeri me vullnet të fortë
Relations
Hyponym: velleity
Hypernym: faculty
Semantic Field: cognitionn
External Links

SUMO: = IntentionalProcess

TempoWN: (Past: 0.000; Present: 0.002; Future: 0.844)

SentiWN: (+0.12 -0.00) MLSentiCon: (+0.25 -0.12)


Langs:

(0.09118 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>