04742535-n 'the quality of being alike';
Albanian ngjashmëri
Arabic تشابُه , تماثُل
Catalan similitud , semblança , igualtat
Danish lighed
Greek ομοιότητα
English sameness3 ( )
Basque berdintasun
Farsi همانی
Finnish samanlaisuus
Croatian istovrsnost , podudarnost , jednakost
Indonesian sama , kesamaan , persamaan , keserupaan
Italian uguaglianza , monotonia , eguaglianza
Japanese 一様
Lithuanian vienodumas
Nynorsk likskap
Bokmål likhet
Portuguese similardidade , semelhança
Romanian potrivire , asemănare , similitudine
Slovak rovnakosť
Slovene enakost
Spanish igualdad , semejanza
Thai ความเหมือน , ความเหมือนกัน
Malaysian sama , persamaan , kesamaan , keserupaan
Definitions
Greek
η ιδιότητα των όμοιων προσώπων, πραγμάτων κ.τ.λ. Το γεγονός ότι δύο ή περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα κ.τ.λ. διαφέρουν ελάχιστα ή καθόλου μεταξύ τους
Romanian
Faptul de a (se) asemăna;
Japanese
同様である性質 ― 同じ目的が彼らを繋げておいた
English
the quality of being alike ― sameness of purpose kept them together
Italian
l'essere uguali ad altro
Albanian
Afri shumë e madhe ose përputhje pothuajse e plotë ndërmjet tipareve të jashtme a vetive të brendshme të dy ose më shumë qenieve, sendeve a dukurive; të qenët i ngjashëm ― kemi ngjashmëri me njëra tjetrën
Relations
Hyponym: equality identity similarity
Hypernym: quality
Attributes: same
Antonym: difference
Semantic Field: attributen
External Links

SUMO: ⊂ Attribute

TempoWN: (Past: 0.000; Present: 0.215; Future: 0.000)

SentiWN: (+0.25 -0.50) MLSentiCon: (+0.50 -0.25)


Langs:

(0.08518 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>