04045397-n 'a flat float (usually made of logs or planks) that can be used for transport or as a platform for swimmers';
Albanian trap
Arabic عوّامة , طوْف
Catalan rai
Danish tømmerflåde
Greek σχεδία
English raft2 ( )
Basque almadia , baltsa
Finnish lautta
French radeau
Galician balsa
Croatian splav
Indonesian rakit , getek
Italian zattera
Japanese 浮き木 , , ラフト , , 浮木
Dutch houtvlot , rubberboot , vlot
Nynorsk tømmerflåte
Bokmål tømmerflåte
Polish tratwa
Portuguese jangada
Romanian plută
Slovene splav
Spanish almadía , balsa , patera
Thai แพ
Malaysian rakit , getek
Definitions
Romanian
Ambarcațiune ușoară, plutitoare, uneori prevăzută cu flotoare, construită din trunchiuri de copac prinse împreună și destinată transportului trunchiurilor pe ape curgătoare.
Japanese
輸送のために、または、泳者のためのプラットホームとして使われることができる平らな浮揚物(通常木または厚板でできている)
Albanian
Mjet i thjeshtë lundrimi, i ndërtuar zakonisht me trungje të lehtë ose me dy lundra të vogla, mbi të cilat mbërthehen dërrasa që formojnë një shesh të gjerë; trung druri ose disa dërrasa të lidhura bashkë, me të cilat kalohet një lumë, një liqen etj.
Greek
πρόχειρο πλωτό μέσο κατασκευασμένο από κορμούς δέντρων δεμένους σε παράλληλη σειρά ή από σανίδες στηριγμένες επάνω σε κενά δοχεία, όπως βαρέλια, που κινείται με πανί ή με κουπιά
English
a flat float (usually made of logs or planks) that can be used for transport or as a platform for swimmers
Relations
Hyponym: balsa_raft life_raft
Hypernym: float
Semantic Field: artifactn
External Links

SUMO: ⊂ TransportationDevice

TempoWN: (Past: 0.004; Present: 0.006; Future: 0.007)

SentiWN: (+0.00 -0.00) MLSentiCon: (+0.00 -0.00)


Langs:

(0.07755 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>