03100490-n 'something that serves as a means of transportation';
Albanian transportim , transportoj
Arabic وَسِيلَة نَقْل
Catalan transport , mitjà de transport
Chinese (simplified) 传送器
Greek μεταφορά
English transport3 ( ) , conveyance
Basque garraio , komunikabide , garraiobide
Finnish kuljetusväline , väline
French transport
Galician transporte
Croatian transport , prijevoz
Indonesian pengangkutan , kenaikan
Italian mezzo di trasporto
Japanese 輸送手段 , 輸送機関
Dutch vervoer , vervoermiddel , transport , transportmiddel
Polish środek transportu , nośnik , środek lokomocji
Portuguese meios de transporte , veículo , modo de transporte
Chinese (traditional) 交通
Romanian mijlocdetransport
Slovak dopravný prostriedok
Slovene prevozno sredstvo
Spanish medio , transporte , medio de transporte
Thai พาหนะ , ยานพาหนะ
Malaysian kenderaan , pengangkutan , kenaikan
Definitions
Romanian
Mijloc de transport pe o cale de comunicație terestră, subterană, aeriană, cosmică, pe (sau sub) apă
Japanese
輸送の手段として機能するもの
Albanian
Mjet pune, që përbëhet zakonisht nga një rrip lëkure, i cili rrotullohet nga një mekanizëm i posaçëm e merr me vete lëndë a prodhime të ndryshme prej një vendi për t'i çuar në një vend tjetër, prej një punëtori tek tjetri etj.
Greek
ό,τι πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση κάποιου μεταφορικού μέσου
English
something that serves as a means of transportation
Relations
Hyponym: dolly dolly horsebox litter mail public_transport roll-on_roll-off shipping sidecar ski_tow telpher trailer tramway vehicle
Hypernym: instrumentality
Semantic Field: artifactn
External Links

SUMO: = TransportationDevice

TempoWN: (Past: 0.000; Present: 0.004; Future: 0.063)

SentiWN: (+0.00 -0.00) MLSentiCon: (+0.00 -0.00)


Langs:

(0.08006 seconds)
More detail about the Open Multilingual Wordnet (1.2)
This project is now integrated in the Extended Open Multilingual Wordnet (1.2)
Maintainer: Francis Bond <bond@ieee.org>