a i6067 (sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique
Senses

English: specific; specific

Finnish: ominainen; ominais-; ominainen; ominais-

Romanian: specific; specific; specific

Croatian: karakterističan; poseban; specifičan

Tswana: totobetseng

Irish Gaelic: sainiúil; áirithe; ar leith; gnéitheach; faoi leith; sonrach

Portuguese: específico; específico

Slovenian: določen; specifičen; poseben

Bulgarian: конкретен; определен

Estonian: eri-; eritine; eriomane; eripärane; spetsiifiline

Galician: específico; específico; específico

Spanish: específico

Catalan: específic

Definitions

English: (sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique; (sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique; "rules with specific application"; "demands specific to the job"; "a specific and detailed account of the accident"

Romanian: Care este propriu, caracteristic unei ființe, unui lucru sau unui fenomen

Bulgarian: Присъщ само на определен предмет или явление; своеобразен, особен.

Estonian: teistest eristav

Galician: aplicado ou caracterizado por distinguir algo particular, especial ou exclusivo

ILI: (sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique

Examples

English: rules with specific application; demands specific to the job; a specific and detailed account of the accident

Bulgarian: Децата , останали без грижата на близките си , се намират под особената закрила на държавата и обществото .; Необичайно сложна , конкретна , въплътима до последната точка и запетая .; Главите от 4-а до 14-а се фокусират върху уменията за справяне с конкретни житейски предизвикателства .; Лиза приема нещата сериозно , но управлява стреса си , като прави конкретни планове .; Казах вече , че ще докладвам на моето правителство за конкретните и точни ангажименти , поети от българското правителство и в тази област ние ще дадем своята оценка .; Да си припомним , че депутатското питане за конституционния текст , който поставя като условие кандадитът за президент да е живял в България през последните пет години , нямаше конкретен повод .; Какви конкретни механизми се предвиждат за борба с този вид престъпност , която явно е характерна не само за Белгия и България , а е придобила световни измерения ?; Защото в България икономическата ситуация е специфична .; Конкретното предложение на Агов не е обсъждано на политическо равнище и доколкото знам , не е обсъждано и на правителствено равнище .; За доминиращата в парламентарната опозиция партия представянето на подобна позиция има конкретни вътрешнополитически цели .; Специфични и най-характерни са кризите на политическите системи и правителствата .; Министерският съвет може да поиска Народното събрание да му гласува доверие по цялостната политика , по програмата или по конкретен повод .; Получихме редица индикации , че интересът на другите телекоми към БТК е нараснал по време на преговорния процес , заяви вчера Антони Славински , но не спомена конкретно име на фирма .; " Говорих с човек , който можеше да направи нещо конкретно за решаване на проблема . "; В същото време се разбра , че германския " Херта " е отправил конкретно запитване за защитника Александър Томаш , като в близко време може да се стигне и до разговори .; През юни тази година министрите се срещнаха за втори път в Атина , за да обсъдят конкретните стъпки за развитие на пазара .; Помните ли конкретна случка кога за първи път усетихте , че сте известен ?; Тези майстори явно ще са същински гении след като ще разрешават специфичните проблеми на 130 напълно различни професии .; Само ще съзнава , че е особено , но няма да има самочувствието да развива отликите си без ваша помощ .; Тогава 11 банки във фалит , ликвидация , несъстоятелност или под особен надзор получиха финансови инжекции от касата .; " Ауди А4 " е особена кола в европейския сегмент на семейните лимузини .; Какво по-конкретно поискахте от България във връзка с предоставяне на военна техника и оборудване ?; Бихте ли споменали някои от конкретните проблеми , които поставят жените с пагон и на които търсите решение .; Коментирайки предстоящите разговори с Воислав Кощуница , Путин изтъкна , че Русия вече има разработена конкретна програма за развитие на отношенията с Югославия .; Успешните справящи се се учат да използват първичната и вторичната оценка , за да приложат онези реакции за справяне , които са най-добре пригодени за конкретното житейско събитие , пред което са изправени .; На съвместно заседание между Агенцията и представители на БОК бяха уточнени конкретните имена , които влизат в олимпийската делегация за Сидни .; Другите глави могат да ви помогнат да разберете познатите си , които са изправени пред конкретни проблеми .; Той изтъкна като конкретни примери проекта за втори мост над Дунав при Видин - Калафат , както и подкрепата за членство в НАТО .; - Нещо по-конкретно за това оръжие ?; - Имаше ли конкретни предложения от различните страни , чиито заместник-министри на отбраната участваха в срещата ?; Защото борбата срещу корупцията означава разкриване и наказване на конкретните й проявления .; За пореден път тя ще се опита да " сърфира " , улавяйки вълната на конкретния проблем , за да удължи присъствието си в публичното пространство .; Тя се доказва от конкретните събития и случки в самото навечерие на новия век и новото хилядолетие , в първия им символичен ден , в самия старт на годината .; Да срещнеш познат в центъра на двумилионния турски град Бурса и да разговаряш на български не е особен случай .; За поетите думата освен значение е особено съчетание от звуци , има особена дължина и тежест , съдържа особена багра , носи особена атмосфера .; Нямам обаче никакъв конкретен отговор от негова страна .; Хората , които имат най-големи трудности в справянето с житейските предизвикателства , нямат гъвкави личностни стилове и следователно са неспособни да адаптират реакциите си , за да съответстват на изискванията на конкретната ситуация .; На този етап всяка по-конкретна оценка би била прибързана .; Да не забравяме , че Румъния подходи с уважение и дух на сътрудничество към конкретните интереси на България , свързани с Румъния , посочи румънският външен министър .; Това , което е много важно за нас , е да получим конкретни резултати в съвсем кратко време .; Жената майка се ползва от особената закрила на държавата , която й осигурява платен отпуск преди и след раждане , безплатна акушерска помощ , облекчаване на труда и други социални помощи .; - Конкретни антикорупционни резултати ще се чакат от съдебната власт .; Земята е основно национално богатство , което се ползва от особената закрила на държавата и обществото .; Сега ще се спрем на по-конкретните реакции на справяне .; Досега по нито една екстрадиция не се е шумяло толкова много и с толкова коментари , които по същество не засягат конкретната тема .; МВР и служителите там , има специфични изисквания към тях - те не могат да бъдат членове на политически партии , не могат да се явяват на избори , освен ако са независими .; Друга специфична област , която е изключително важна за мотивацията на хората , е почивното дело в Министерството на отбраната .

Synset Relations

similar:

also:

attribute:

Synset Sources
Princeton Wordnet 3.0 (3.0) with confidence 1; Romanian Wordnet (1.0) with confidence 1; Romanian Wordnet (2.0) with confidence 1; FinnWordNet – the Finnish Wordnet (2.0) with confidence 1; enWordnet (3.0) with confidence 1; OpenWordnet-PT (1.0) with confidence 1; Líonra Séimeantach na Gaeilge (1.1) with confidence 1; btbwn (3.2) with confidence 1; Croatian WordNet (3.0) with confidence 1; Romanian Wordnet (3.0) with confidence 1; Tswana Wordnet (0.0) with confidence 0.5; Estonian Wordnet (2.0.0.alpha) with confidence 1; Slovene WordNet (3.2.1) with confidence 0.3; FinnWordNet – the Finnish Wordnet (2.0.1) with confidence 1; Estonian Wordnet (2.0.0.beta) with confidence 1; Galnet (Galician Wordnet) (3.0.25) with confidence 1; Catalan WordNet MCR 3.0 (2016) (3.0-2016) with confidence 1; Spanish WordNet MCR 3.0 (2016) (3.0-2016) with confidence 1; Portuguese WordNet MCR 3.0 (2016) (3.0-2016) with confidence 1; Galnet (Galician WordNet) (3.0.26) with confidence 1; Galnet (Galician Wordnet) (3.0.27) with confidence 1