a i5006 marked by strict and particular and complete accordance with fact
Senses

English: exact; exact

Finnish: tarkka; tarkka

Romanian: exact; exact; exact

Croatian: točan

Zulu: chanekile

Irish Gaelic: paiteanta; beacht; cruinn; slán; baileach; pointeáilte; glan; cruthanta

Portuguese: exato; preciso; certo; correcto; exato

Slovenian: natančen

Bulgarian: верен; истински; точен

Galician: exacto; exacto; exacto

Spanish: exacto

Definitions

English: marked by strict and particular and complete accordance with fact; marked by strict and particular and complete accordance with fact; "an exact mind"; "an exact copy"; "hit the exact center of the target"

Bulgarian: Който напълно съответства на действителността, на истината или съвпада с определени факти, цели и под.

Romanian: În concordanță cu realitatea.

Galician: marcado polo acordo completo, particular e estrito cos feito

ILI: marked by strict and particular and complete accordance with fact

Examples

English: an exact mind; an exact copy; hit the exact center of the target

Bulgarian: Затова и Йорданов не можел да каже точната дата на проверката .; В официално изявление собственикът на " Прост " - четирикратният световен шампион Ален Прост , отказа да назове точния брой на акциите , но заяви , че " сътрудничеството с Диниз ще донесе много положителни неща на отбора " .; Ако ми липсват думите и точният изказ как хората ми ще разберат какво искам от тях .; Казах вече , че ще докладвам на моето правителство за конкретните и точни ангажименти , поети от българското правителство и в тази област ние ще дадем своята оценка .; Хората , които избягват отрицателната обратна връзка , не са способни да използват тази информация ( голяма част от която е точна ) , за да въведат ефективни промени в начина си на мислене и на действие .; Успешно справящите се са развили следните три умения ( Atonovsky , 1979 ) : ( 1 ) гъвкавост : способност за създаване и обмисляне на алтернативни планове ; ( 2 ) гледане в бъдещето : предугаждане на дългосрочните ефекти от реакциите на справяне , и ( 3 ) рационалност : правене на точни оценки .; Ако ви чувства близки , често ще ви изненадва с пророческите си умения или с удивително точните си сънища .; Според него по-точният превод на английското е дървеница .; Браун подчерта , че недостатъчните научни познания за болестта пречат на всякакви точни прогнози .; Точната дата ще е ясна на 23 ноември , когато е насрочено заседание на комисията със сръбските власти .

Synset Relations

also:

similar:

Synset Sources
Princeton Wordnet 3.0 (3.0) with confidence 1; Romanian Wordnet (1.0) with confidence 1; Romanian Wordnet (2.0) with confidence 1; FinnWordNet – the Finnish Wordnet (2.0) with confidence 1; enWordnet (3.0) with confidence 1; OpenWordnet-PT (1.0) with confidence 1; Líonra Séimeantach na Gaeilge (1.1) with confidence 1; btbwn (3.2) with confidence 1; Croatian WordNet (3.0) with confidence 1; Romanian Wordnet (3.0) with confidence 1; Zulu Wordnet (0.0) with confidence 0.5; Slovene WordNet (3.2.1) with confidence 0.3; FinnWordNet – the Finnish Wordnet (2.0.1) with confidence 1; Galnet (Galician Wordnet) (3.0.25) with confidence 1; Spanish WordNet MCR 3.0 (2016) (3.0-2016) with confidence 1; Portuguese WordNet MCR 3.0 (2016) (3.0-2016) with confidence 1; Galnet (Galician WordNet) (3.0.26) with confidence 1; Galnet (Galician Wordnet) (3.0.27) with confidence 1